Vakantieboerderij Olpoda

Paulinaschor

In de omgeving: 138km

De schorren voor de Paulinapolder vormen een restant van een omvangrijk schorrencomplex in het mondingsgebied van de voormalige zeearm de Braakman. Tot na de Tweede Wereldoorlog was dit schor in gebruik als weidegrond voor schapen. Een overblijfsel uit de tijd van de buitendijkse schapenhouderij vormen de in het schor gelegen schapendammetjes, lage dijkjes die opgeworpen zijn om de door getijdenkreken van elkaar gescheiden delen van het schor met elkaar te verbinden. Daarnaast fungeerden de dammetjes ook als uitwijkplaats bij hoge vloeden.

Meer In de omgeving